Mladí záchranáři Písek
3. místní skupina Českého červeného kříže v Písku

Vítejte na stránkách 3. místní skupiny ČČK Písek!

NOVINKY

V pátek odpoledne se mladí zdravotníci opět sešli v zasedací místnosti ČČK Písek. Děti se naučily práci s obinadly a obvazy, dozvěděly se o pravidlech obvazování a vyzkoušely si několik zásadních způsobů obvazů horní i dolní končetiny. Následně jsme se věnovali technické první pomoci, kde zdravotníci získali znalosti především v oblasti záchrany...

V neděli se mladí zdravotníci opět sešli k tréninku první pomoci. Kromě zopakování postupů u člověka se zástavou dechu a tréninku resuscitace se zdravotníci také seznámili s některými úrazy jako např. poranění hlavy, hrudníku či břicha. V rámci praktického nácviku si vyzkoušeli ošetřit člověka s těžkým poraněním předloktí.