Mladí záchranáři Písek
3. místní skupina Českého červeného kříže v Písku

Vítejte na stránkách 3. místní skupiny ČČK Písek!

NOVINKY

Letos o prázdninách se na ČČK v Písku konal pětidenní příměstský tábor. Byl určen pro žáky 1. stupně, tedy děti ve věku 6 - 12 let. Tábora se zúčastnilo 15 dětí. Na táboře spolupracovalo i několik členů naší skupiny.

Oblastní spolek ČČK v Písku uspořádal v pondělí 13. 5. 2019 okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se koná každoročně a je složena z části zdravotnické a hasičské. I naše skupina zde měla svůj tým soutěžící v kategorii II. stupně.