Mladí záchranáři Písek

Hlavním smyslem Mladých záchranářů Písek je vzdělávání se v první pomoci. Pomoci druhému v nouzi by měl umět každý bez ohledu na vzdělání nebo věk a právě o to se snažíme. Skupina se pravidelně během roku schází na výcviky, kde si trénuje a zdokonaluje své teoretické i praktické znalosti nejen v oblasti první pomoci, ale i ve vodní záchraně nebo v požární ochraně.

Kromě toho se pořádají během roku i další aktivity, jako jsou výlety, společná posezení, soustředění, ukázky první pomoci pro veřejnost aj. Někteří starší zdravotníci také přednáší první pomoc pro děti nebo vykonávají zdravotní dozor na společenských akcích.

Všichni členové tuto činnost dělají dobrovolně na základě svého vlastního přesvědčení a podle toho také tvoříme náš program. Vedoucími skupiny jsou lidé s víceletými zkušenostmi v první pomoci a mnozí se i ve svém studijním nebo profesním životě zabývají zdravotnictvím. Cílem naší činnosti je nejen umět poskytnout první pomoc, ale i prožívat přátelské chvíle v dobrém týmu!

Historie skupiny

Zdravotnická skupina Mladí záchranáři Písek vznikla v dubnu 2017 během Oblastního studijního střediska, které pořádal ČČK Písek a kde se každoročně scházeli zájemci o první pomoc z řad dětí. Hlavní myšlenkou vzniku takové skupiny bylo pravidelné setkávání mladých zájemců o první pomoc a zdokonalování svých dovedností a znalostí i týmové spolupráce. 

Členská základna se z původních 6 členů postupně rozrůstala. Delší dobu jsme působili v rámci Sboru dobrovolných hasičů města Písek, díky kterému jsme měli zázemí a mohli realizovat naše cvičení i další činnost. V únoru 2019 jsme založili na Českém červeném kříži v Písku 3. místní skupinu, která se stala naším hlavním působištěm a můžeme i nadále pokračovat v našich aktivitách.